Citatos


*********************************************************************************
John Braine KELIAS Į VIRŠŪNES. GYVENIMAS VIRŠŪNĖSENuostabu, kaip dažnai auksines širdis turi tie, kurie nuo pat lopšio valgo su sidabriniais šaukštais. (16 psl.) 
Laikas nelyginant banko paskola: jis tau suteikiamas tik tada, kai ir pats jo turi pakankamai. (127 psl.)

*********************************************************************************
Dan Brown KILMĖ
Memento mori <...> Atmink, kad mirsi. Trumpai gyvena net ir turintys įspūdingą valdžią. Iškovoti pergalę prieš mirtį galima nebent tuo atveju, jei savo gyvenimą paverti šedevru. Mes privalome naudotis progomis skleisti gerumą ir atsiduoti meilei. (301 psl.)
   
*********************************************************************************
Lena Andersson BE ĮSIPAREIGOJIMŲ


Tai, kas atrodo kaip ateities įžvalga, tėra daugiau dėmesio praeičiai. Tai, kas įvyko, anksčiau ar vėliau ir vėl įvyks, kur nors, kada nors. Ir ne taip jau retai - tam pačiam asmeniui, nes žmogui būdingi savi stereotipai. (9 psl.)

Tikslūs susitarimai - tai silpnesnio partnerio gynyba, o stipresnis nori viską palikti atvirą, jeigu norai staiga pakeistų kryptį. Silpnas yra tas, kuris nori per daug, o stiprus - tasai, kuriam iš esmės - tas pats.
<...>
Tie, kurie dėl tam tikro temperamento mylėdami yra nelaimingi, jaučia stiprų poreikį kalbėtis apie tai visą laiką ir su bet kuo. Pokalbis malšina sopulį. (66 psl.)

Niekas taip ryškiai nenušvinta neonu, kaip neigimas to, apie ką net neklausiama. (83 psl.)

Ir pagal antropologą, ir žiūrint nuotraukų albumą atrodo, kad žmonės nieko kito neveikia, tik šoka lietuje, linksminasi vėžiavimo vakarėliuose, švenčia vidurvasarį, dabinasi prieš šventes, sumedžioja žvėrį, valgo tortą, tuokiasi, švenčia Kalėdas, vyksta atostogų, atlieka ceremonijas. Tačiau ne tokie įvykiai sudaro gyvenimą, jie - išskirtiniai, ir kaip tik todėl mes juos įamžiname fotografuodami ir įsirašydami. Sąmonės srautas, tekantis tarp jų,- štai kas yra gyvenimas, čia ir susiklosto kultūros. Gyvenimas vyksta tais tarpsniais, kada etnografijos niekas nevaizduoja, o fotoaparato šeimos neišsitraukia. (110 psl.)

<...> mylintis žmogus gali iškęsti daug smūgių, bet ne begalybę. Pernelys spustelėjus, ir tiltai subyra, ir kupranugario kupra neatlaiko. Lūžio minutę gali nulemti vienas gramas. Ta minutė tiksli, nenuspėjama ir pamatoma jau po laiko, kurį vargiai įmanoma apskaičiuoti. Koks nors neatsargumas gali būti paskutinis. O tada tas, kuris atstumia, pats gali tapti atstumtuoju. (141 psl.)

<...> savigrauža - tai kariuomenės perdislokavimas smegenų pilietiniame kare, strateginis manevras, kad priverstų sąmonę priimti sprendimą, po kurio skausmas turi liautis; bet kokį, kad tik išnyktų kančia. (143 psl.)

<...> visa, ką žmogus veikia, ir yra teatras. Už teatro ribų žmonės vaidina, kad nevaidina. Todėl teatras yra vienintelis tikras ir egzistuojantis, nes jis atvirai pripažįsta žaidžiąs ir dėvįs kaukes. Jis neapsimetinėja esąs autentiškas. (150 psl.)

Kaip ir visa kita, meilės jausmas paklūsta nepaneigiamiems evoliucijos principams. Esant spaudimui, jis mutuoja, kad išgyventų pasikeitusiomis aplinkybėmis, ir nori, kaip visa, kas gyva, pirmiausia ištverti. Žmonės nori mylėti. Tai jiems svarbiau, negu būti mylimiems. (203 psl.)

<...> kodėl visi taip komplikuoja meilės esmę? Juk neverta abejoti, kad susitikimas su kitu žmogumi gali nulemti pamatinį skirtumą tarp nuobodybės ir puikios jausenos. Tai, kad šis egzistencinis faktas - apgailėtina biologinė užgaida, būties svetimavimas, tikrumo juk nesumenkina. (256 psl.)*********************************************************************************
Lena Andersson ESTERA. ROMANAS APIE MEILĘ


Pamėgdžioti normalumą yra visų sunkiausia. Normalumas turi nerūpestingumo, kurio imituoti neįmanoma. Ir aiškiai matyti, jei kas persistengia, ir būna juokinga. (20 psl.)

Smegenys nieko nežino apie gramatinius laikus. Tai, ko jos ilgigi, jau yra išsipildę. Šuolis įvyksta, kai nenorime prarasti ateities, kurią jau išgyvename. (24 psl.)

Kol nesupranti, kur tave nuves jausmas, apie mylimąjį kalbi su kiekvienu sutiktu, su visais. Ir staiga liaujiesi. Tada padėtis jau labai rimta. Tada suvoki, kad kiekvienas žodis gali išduoti įsimylėjimą. Apsimesti abejingu lygiai taip pat sunku, kaip vaidinti normalų, tai iš esmės yra tas pat. (26 psl.)

<...> problema yra tai, kad kitų veiksmus mes interpretuojame behavioristiškai, iš šalies ir objektyviai. Savo pačių - interpretuojame fenomenologiškai, remdamiesi sąmone. Čia žmogaus dilema. Dėl to mes visi rodome tokį kilniaširdišką supratingumą savo pačių veiksmams, o tokį menką - kitų. ( 46 psl.)

Kai myli ir tavo meilė priimta, kūnas būna lengvas. Kai atsitinka priešingai, vienas kilogramas sveria tris. Beprasidedanti meilė yra šokis ant siauros briaunos. Pasitaiko, kad kilogramas niekada nebeatgauna savo tikrojo svorio, ir tai nors kiek priverčia suabejoti baiminguosius, patyrusius ir toliaregius. Ir tuos, kurie neturi reto sugebėjimo neprarasti vilties <...> (psl. 60)

Meilei reikia žodžių. Trumpam galima pasikliauti bežodžiu jausmu. Bet vėliau meilės be žodžių nebūna, ir nebūna meilės vien iš žodžių. Meilė yra alkanas žvėris. Ji gyvena prisilietimu, pasikartojančiais įtikinėjimais ir akimis, žiūrinčiomis į kitas akis. Kai akis labai arti kitos akies, nė viena nieko nemato. (75 psl.)

Fizikų problema:
Kad neprisimenam to, kas dar neįvyko.
Filosofų problema:
Kad prisimenam tik todėl, kad kas nors įvyko.
Psichologų problema:
Kad prisimenam, jei mums tai palanku.
Politikų problema:
Kad žmonės gali prisiminti.
Medikų problema:
Kad atmintis šlubuoja.
Nelaimingų įsimylėjėlių problema:
Kad prisiminimas to, kas įvyko, mus pakeičia. (93 psl.)

Stiprybė ir uolumas sukelia pagarbos jausmą, ne meilės. Žmogaus trapumas pažadina meilę. Bet trapumo neužtenka. Jis turi būti papildytas savarankiškumo ir objektyvaus savęs vertinimo. Trūkumai sužadina švelnumą, bet anksčiau ar vėliau tai, kas sukėlė švelnumą, išaugina agresiją. Tikros ydos dėl savo beviltiškumo yra taip pat neįmanomos mylėti, kaip plienu šarvuota stiprybė. (99 psl.)

Žmonės, išlaiką su visais distanciją, dažniausiai būna malonūs. Jie praktikuoja gerumo gestus, tai nieko nekainuoja. Kitų žmonių reikalai jų beveik neliečia, ir tada paprasčiau elgtis maloniai, nei piktai, kad neužsitrauktum nemalonumų ir rūpesčių. Gerumo gestais užsitikrini ramybę. (16 psl.)

Laimė retai būna laimės išgyvenime. Ji tvyro laimės laukime, ir beveik vien tik ten. (121 psl.)

Vienintelis mylinčiojo ginklas yra liautis mylėjus. Nors ir kokia lipni ir smaugianti meilė atrodo gavėjui, yra nemalonu jos netekti, net ir tada, kai ji buvo visai nepageidaujama. Naujai atsiradęs abejingumas perstumia galios svorio centrą, atsiranda baimė pasirodyti juokingam ir niekuo neypatingam buvusio mylinčiojo akyse. (135 psl.)

Žmonės meluoja, kad būtų laisvi. Žmonės meluoja, nes jų nieks nepaliks ramybėje, jei pasakys teisybę. Žmonės meluoja, nes kiti sau leidžia užsipulti juos teisybės vardan. Melas kaip atsiribojimas nuo neklaidingumo tampa protesto aktu prieš besąlygišką reikalavimą laikytis sąžiningumo. (139 psl.)

Tas amžinas kalbėjimas, kurio trokšta atstumtasis. Tas amžinas kalbėjimas. Tas, kuris atstumia, niekad nejaučia poreikio kalbėti. (190 psl.)

Konkrečius atsakymus lengviau išgirsti nei miglotus. Taip yra dėl Vilties ir jos prigimties. Viltis tarsi parazitas žmogaus kūne, ji gyvena absoliučioje simbiozėje su žmogaus širdimi. Neužtenka ant jos užmesti tramdomuosius marškinius ir uždaryti tamsiame užkaboryje. Marinimas badu irgi nepadeda,- parazito negali maitinti duona ir vandeniu. Maisto medžiagų tiekimą reikia nutraukti visiškai. Jai Viltis gali susirasti deguonies, ji taip ir padaro. Deguonies galima rasti netiksliai parinktame būdvardyje, išsprūdusiame prieveiksmyje, raminamame užuojautos geste, kūno judesyje, šypsenoje, žvilgsnio blyksnyje. Tas, kas viliasi, nebežino, kad empatija fizikos dėsnis. Abejingojo veiksmai mechaniškai kyla iš siekimo apginti ir save, ir nukentėjusįjį. (193 psl.)*********************************************************************************
Jeffrey Archer TIK LAIKAS PARODYS
<...> kartais marios užuojautos gali labiau gniuždyti nei vienatvė.


*********************************************************************************
Setlana Aleksijevič CINKO BERNIUKAI
Baimė žmogiškesnė už drąsą. Šitai aš suprantu. Jei bijai, tai ir gailiesi, kad ir pats savęs... Apsidairai aplinkui, pradedi pastebėti gyvenimą...(36 psl.)

Reikia vadovautis sąlyga, kad esame žvėrys ir mūsų žvėriškumas padengtas plonomis kultūros apnašomis, siusenimais ir graudenimais. Ak, Rilkė! Ak, Puškinas! Gyvulys iš žmogaus išlenda akimoju... Nespėsi mirktelėti... Tegu tik išsigąsta dėl savo gyvybės. Arba tegu įgauna valdžią. Mažą valdžiukę. Mažutėlaitę. (85 psl.)

Moterys - tai ne durys, pro kurias gali įeiti ir išeiti (87 psl.)

Solženycino žodžiais tariant, taika - tai ne vien karo nebuvimas, pirmiausia tai reiškia, kad žmogus nepatiria prievartos. (256 psl.)

 
*********************************************************************************
Jean-Chistof Grange AKMENŲ SINODAS


Psichinių sugebėjimų iškilimui labiausiai trukdo mūsų prietarai. Skepticizmas, materializmas, abejingumas gali būti laikomi tikra tarša, šlakais, varžančiais dvasią, trukdančiais reikštis jos galiai. Sportininkas, kuris nebus įsitikinęs savo jėga, bus nugalėtas. Mūsų sąmonė veikia lygiai tokiu pat būdu. Skeptikas negali prieiti prie savo proto jėgų (225 psl.)

*********************************************************************************
Steve Mosby ŽINAU, KAS TAI PADARĖ

<...> išorinė ramybė dažnai apgaulinga. Ji visiškai nepadeda numatyti, kas vyks toliau. Bombos irgi būna ramios, kol nesprogsta (11 psl.)

Daugelis svarbių dalykų išblėso. Galbūt galų gale taip ir matuojame praėjusį laiką: ne mėnesiais, ne metais, bet prisiminimų ryškumu (187 psl.)

*********************************************************************************
Romualdas Granauskas RŪKAS VIRŠ SLĖNIŲ<...> moteris visuomet pasijunta laiminga, kai vyras yra toliau už ją nugalvojęs apie jų ateitį (33 psl.)
Galvoji ar svajoji? Ne, svajonės - tai dideli spalvoti norai, o galvojimai turėtų būti mintys, bet kad nė vieno galvojimo paskui negalima išreikšti žodžiais, niekaip jie nesiduoda nei užrašomi, nei pasakomi. Tos ilgos virtinės vaizdų, vaizdinių, lyg kokių niekad nematytų paveikslų, slenkančių į vieną pusę. Į kurią?.. Kad nėra jokių pusių, jokių krypčių, tiktai ilga seka,- vienas po kito, vienas po kito... (73 psl.)
Toliausiai nukeliauji mintyse, kai galvoji apie kitus. Jeigu vien apie save - tiktai sukiesi ratu toj pačioj vietoj... (122 psl.)
Tas, kam likimas dar neatsiuntė bėdos, ligos ar nelaimės,- tas ir negali matyti jo siunčiamų ženklų, kaip žmogus, nepažįstantis raidžių, negali perskaityti net pačios įdomiausios knygos. Kad galėtum įskaityti tuos ženklus, tavo akys turi būti kiek įdubusios į veidą, prigesusios ar net perdegusios nuo skausmo ir vienatvės <...>. Iš džiaugsmo blizgančios akys nieko toli nemato, tik pačios save vandeny ar veidrody. Todėl niekuomet neskubėk džiaugtis. Džiaugsmas nėra toks svarbus,- skausmas daug svarbesnis. Arba taip: nesidžiauk - ir nenuliūsi (133 psl.)
<...> gyvenimo tikslas ir yr pačiame gyvenime, niekur kitur. Gimei - gavai tą tikslą: gyvenk ligi pat paskutinės savo dienos. Ir viskas! O tie norai... Vieni praeis - kiti ateis, visuomet bus (136 psl.)
<...> vaikas pats yra mažas Dievas, tveriantis sau pasaulį ir, kol tas pasaulis dar nesutvertas, kitiems dievams ten nėra vietos (139 psl.)
Baimė ir drovumas iškelia viską žmoguje ligi pat debesų, pastato it kokią aukštą mūro sieną, kuri, rodos, tuoj tuoj užgrius ant galvos ir viską sutraiškys. O nei užgriūva, nei sutraiško. Būna baugu, būna, kaip nebus, bet paskui gailiesi, kam be reikalo bijojai (157  psl.)
*********************************************************************************
Romualdas Granauskas DUBURYS

<...> argi iš minčių susidaro žmogaus gyvenimas? Pagalvojai - ir viskas, nei pėdsako, nei ko, lyg koks debesiūkštis būtų nuplaukės per dangų. Jis atsimena tik jausmus: baimę, neviltį, kentėjimą, nusiminimą, nerimą, alkį, šaltį, dar daug ką, o džiaugsmas - kas? Jis toks trumpas, jis tarp kitų jausmų tartum ir visai nesvarbus: pasidžiaugei - ir tiek, pats žinai, kad tuoj viskas baigsis, atsitiks kas nors didesnis, svarbesnis, baisesnis... Jau vien to baisesnio laukimas yra baisus, dėl to baisus pasidaro ir visas gyvenimas. Kadangi baisus - tai ir svarbus, nes tik svarbūs dalykai, kurie dedasi aplink tave, toliau nuo tavęs, gal net visai toli, artėja, artėja, supa, gniaužia, užspaudžia širdį ir alsavimą,- štai tą ir reikėtų surašyti į knygas, kad neprapultų be pėdsako nė vienas jokio žmogaus kentėjimas, antraip nėra ant svieto nei tiesos, nei teisybės, ir apskritai tada nereikia nei gimti, nei gyventi (7 psl.)
*********************************************************************************
Karin Alvtegen ŠEŠĖLISMoteris -  tai tarytum naktį tolumoje matomas miestas. Iš tolo spindėte spindi žiburiais it stebuklingais brangakmeniais, gundo, vilioja, negirdėtais pažadais ir galimybėmis. O iš arti niekuo nesiskiria nuo kitų miestų. Daugybė namų, kuriuos reikia remontuoti, ant šaligatvių šiukšlės (53 psl.)

Juk pripažinti klaidą, vadinasi, pripažinti, kad šiandien esame protingesni negu vakar (234 psl.)

Pajusti laimę yra tarytum mūsų teisė, ir mes vaikomės jos manydami, kad ją radę rasime visų mūsų problemų sprendimą. Nebūti laimingam atrodo tarytum nelaimė. Bet kas iš tikrųjų yra laimė? Ar įmanoma būti laimingam kiekvieną minutę, diena po dienos, metai po metų? Ar apskritai verta to siekti? Kaip galėtume pažinti savo laimę, jei niekada nebūtume patyrę skausmo? (373 psl.)

Gyvenimas be skausmo - tai kaip simfoninis orkestras be kontrabosų (373 psl.)

Daug kas ragina mus tikėti, kad į laimę veda akimirkos susižavėjimas, ekstatiškas jausmų svaigulys, bet gal iš tikrųjų laimė yra būdas nusiraminti ir būti patenkintiems tuo,  ką turime? (374 psl.)

*********************************************************************************

Khaled Hosseini IR AIDĖJO KALNAI


Virvė, kuri tave ištraukia iš tėkmės, gali tapti ir kilpa apie kaklą (297 psl.)
Grožis - tai dižiulė, nepelnyta dovana, suteikiama atsitiktinai, kvailai (324 psl.)

<...> jeigu kultūra - namas, tai kalba - raktas į paradines duris, į visus kambarius viduje (357 psl.)

*********************************************************************************

Margaret Atwood TARNAITĖS PASAKOJIMAS


Geriau niekada nereiškia geriau kiekvienam <...>. Tai visada reiškia, kad kažkam blogiau (230 psl.)

Maldauti atleidimo yra galia ir neduoti jo ar dovanoti jį yra galia, galbūt visų didžiausia. (147 psl.)


***********************************************************************************

Romualdas Granauskas ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI
Niekam neatsiveria pasaulis iš karto. Lipdomės jį, kaip bitės siuva korį: po trupinį, bet kasdien, po nedaug, bet nuolatos. Kad būtų kur dėti savo jausmų, mindų, vėliau - prisiminimų medų. Kitaip nebūna, kitaip niekam nebuvo.

Sako: jei ko nors lauki, laikas slenka daug lėčiau. Sako, o nežino, kad tada, kai nieko nebelauki, jis suvisam sustoja. Sustoja laikas, sustoja laikrodžiai, pati žmogaus širdis gali sustoti nuo to nieko nebelaukimo.
***********************************************************************************

Karin Slaughter AKLUMAS
Pasigeria silpnieji, tai ramentai žmonėms, kuriems nepakanka jėgų gyventi savo gyvenimą, abiem kojomis remtis į žemę.


***********************************************************************************

Jo Nesbo RAUDONGURKLĖ


<...> egzistuoja keturios priežastys, kodėl vyras kartkartėmis nusprendžia, kad privalo turėti tą moterį. Ir svarbiausia iš jų - žinojimas, jog ji trokšta kito vyro (289 psl.)


***********************************************************************************

Aleksandr Solženicyn VĖŽININKŲ KORPUSASKuo trapesnis žmogus, tuo daugiau - dešimčių ar net šimtų - aplinkybių sutapimų reikia, kad jam pavyktų suartėti su kitu, į save panašiu. Kiekvienas naujas sutapimas tik truputį tesuartina juos, o vienintelis nesutapimas gali iškart viską sugriauti.

Pats sunkiausias gyvenimas visai ne tų, kurie skęsta jūroje, kapstosi žemėje ar ieško dykumoje vandens. Pats sunkiausias gyvenimas to, kuris kasdien išeidamas iš namų trenkiasi galva į staktą - pernelyg žema...


***********************************************************************************

Michael Robotham AMNEZIJA
Mylėti vaikus lengva. Išsaugoti juos sunku.

<...> mes skiriamės nuo kitų gyvų padarų. Tai neturi nieko bendra su tuo, kad mes, žmonės, mąstome aukštesniu lygmeniu ar galime lengvai gauti paskolą. Mes vieni kitiems meluojame. Mes tyčia klaidiname aplinkinius.

Alkoholikai neturi santykių - jie ima įkaitus.

***********************************************************************************
 
Anita Amirrezvani GĖLIŲ KRAUJAS


Būti jaunam ir privalėti ramiai sėdėti prie darbo, kai tavo kraujas šaukiasi judėjimo, kai norisi plepėti ir juoktis - toks vaikas greitai virsta suaugusiu.

Viršūnė būtina, tačiau ji niekada nejaudina taip, kaip pats kopimas.


***********************************************************************************

Michael Robotham ĮTARIAMASIS

Niekam nepatinka prisipažinti klydus. Ir mums visiems baisiausiai nemalonu pripažinti, kad tai, ką turėtume daryti, nuo to, ką iš tikro darome, skiria praraja. Taigi  keičiame arba savo veiksmus, arba požiūrį. Prasimanome dingsčių arba vaizduojame savo elgseną palankesnėje šviesoje.

Juodžiausia gyvenimo valanda trunka tik šešiasdešimt minučių.

***********************************************************************************

Rūta Mataitytė GUNDA


Teisybė, kad gyvenimo mes neturim, tik jį gyvenam. Ir mylim kitus ne tam, kad jie mums priklausytų (139 psl.)

<...> man atrodo, kad pavydas yra labai juokingas jausmas, kuris apgauna mus pačius,- kol stebime ir tikriname, ar mūsų niekas neapgaudinėja, įsivaizduojame patys atliekantys kažką labai svarbaus. O iš tikrųjų... <...> Tai gadina gyvenimą. Pavydėdami mes patys sau gadiname gyvenimą. Įsivaizduojame, kad turime įrankį, atliksiantį stebuklus, tačiau tuos stebuklus tik griauname. (274 psl.)

Juokingi mes - keliaujame tūkstančius kilometrų, kad patirtume kažką stebuklinga: kelias nuvirtusias kolonas, apgriuvusią tvirovę, išblukusią freską, kurią būtina apžiūrėti, nes apie ją rašo kiekvienas kelionių vadovas. O į tuos stebuklus, kurių kampą kasdien apeiname, net nebepakeliame akių. (278 psl.)

***********************************************************************************

Peter James TOBULIEJI
Jaunuoliai regi vizijas, o seniai svajoja. (42 psl.)

<...> meilė yra daugiau negu ryšys tarp dviejų žmonių. Ji panaši į ratu sustojusią gurguolę, kuri it gynybinė siena saugo tave nuo bet kokių išorės pavojų. (102 psl.)***********************************************************************************

Dorothy Koomson  MANO VYRO PASLAPTISDraugystė išauga iš smulkių gerumo apraiškų ir didžiulių paslaugų. (21 psl.)

Sakydamas, kad ką nors myli, suteiki patentą tave skaudinti. Atrodytų, žema ir pikta taip kalbėti, bet pagalvok apie visą blogį, kurio šiame pasaulyje pridarė meilės akinami žmonės. Pagalvok apie visus tuos, kuriuos mylėjai, o jie tave nuskriaudė. Meilė kone prilygsta emociniam leidimui blogai elgtis. Žmonės gali tave įžeidinėti, bet tai niekis, juk šitai daroma tik iš meilės. Arba jie leidžia sau meluoti, nes myli tave ir nori apsaugoti. Arba būgštauja, kad gali išeiti ieškoti meilės ir nebegrįžti. (345 psl.)


***********************************************************************************

Svetlana Čecka  MOTERIS IŠ DVIGUBO PASAULIO


Šiaip jau tikrovė - tai iliuzija. Kiekvienas susikuriame tikrovę tokią, kokios esame verti. (114 psl.)

Mes, suaugusieji, niūrūs žvelgiame į pasaulį ir bandome apgauti save kurdami dirbtines teigiamo mąstymo taisykles. Skaitome populiarias patarimų knygas, kaip, žiūrint į mėšlo krūvą, pamatyti gražią gėlę ir pajusti tos gėlės aromatą, bet, jei esate psichologiškai normalus, galite apgaudinėti save, kiek norite, o mėšlas vis tiek dvoks, ir jokie įsikalbėjimai neišsklaidys tos smarvės. Kad ir kiek cituosite vienuolio taisykles iš perskaitytos knygos, nemanau, kad aplink pradėsite regėti vien rožinį gėrį.
Kad nereikėtų uostyti dvoko, gal geriau pakeisti vėjo kryptį savyje? Gal pakaktų tik žingsnį į šoną žengti? Arba bent akies krašteliu pažvelgti į tikrąjį save. Žinoma, paprasčiau tiesiog nieko nedaryti ir cituoti filosofus ar vienuolius. (128 psl.)

Bet jausmai niekur nedingsta. Juos galima užkasti gilioje pasąmonės duobėje, galima bandyti džiovinti ant akmeninės širdies pusės, bet, gink Dieve, nevalia žadinti meilės, juolab palikti kaip našlaitės! Skaudės. Tas jausmas kūne susisuka kaip spyruoklė, paskui staiga išsivynioja taškydamasis aštriomis adatomis, jos praduria apsauginį sluoksnį ir lieka skylės. Ir jeigu šių skylių neužlopysi, lauk bėdos. Manot, iš meilės nemirštama? Netiesa. (174 psl.)

Visos mūsų problemos atsiranda tik dėl to, kad trūksta meilės! (204 psl.)

***********************************************************************************

Jean-Chistof Grange PUPRURINĖS UPĖS
<...> siaubas negali būti tiesmukas, jis nujaučiamas, tylus. (236 psl.)

***********************************************************************************


Rasa Aškinytė ŽMOGUS, KURIAM NIEKO NEREIKĖJO


Nieko ypatingo, kad įsimylėjau. Ne pirmas kartas. Kai įsimyli ne pirmą kartą, žinai, kas bus, nes meilės viena nuo kitos nesiskiria. (19 psl.)

Nemėgstu amžinų dalykų. Viskas, kas amžina, nuobodu. Moteris, kurios pasako "mylėsiu tave amžinai", palieku tą pačią sekundę. Nieko neaiškinu, tiesiog atsistoju ir išeinu. Tarpduryje sustoju, atsisuku ir paskutinį kartą į jas pažiūriu. Mačiau tokią sceną filme, man ji pasirodė labai graži, todėl dabar ir aš taip darau. Skleidžiu grožį. (20 psl.)

Ne kartą įsitikinau, kad Dievas nėra objektyvus. Jis turi savo simpatijų ir antipatijų. Jokiomis racionaliomis priemonėmis neįmanoma Dievo veiksmų įvertinti ar numatyti. Todėl visur tvyro chaosas, o Dievas yra jo kaltininkas. Manau, jei Dievas nesikištų, žmonės tvarkytųsi racionaliau. Bet ne, nesikišti jis negali. Ką gi jis daugiau veiks? Juk mes - jo vienintelis užsiėmimas. (76 psl.)

Baimės jausmas geras tol, kol suteikia jėgų kovoti. (77 psl.)

Gal mes mylėtume visai kitus žmones, bet neturime tokios galimybės - mes jų tiesiog nesutinkame. Ar tai teisinga? Manau, kad ne. Kovotojai už žmonių teises į savo peticijas turėtų įtraukti dar vieną punktą - teisę sutikti visus pasaulio žmones ir iš tikrųjų pasirinkti, kas tau patinka, o ne tiesiog imti tai, kas yra panosėje. (91 psl.)

Anksčiau norai sukeldavo karus, o dabar, atvirkščiai, sustabdo. Karas gadina daiktus, kaip gali tai leisti? Imkit, ką norit, mane imkit, kad tik neimtumėt daiktų.
Ar matėt, kad kas eitų gatve ir nieko nesineštų? O kaipgi? Privalo neštis. Ir aš viską, ką turiu, nešuosi su savimi. Tikiuosi, suprantat, kad pajuokavau. Nešuosi tai tikrai ne viską, ką turiu. Namie turiu daug daugiau, ir tuo didžiuojuosi. (51 psl.)

<...> kiekvienam rašytojui - savas skaitytojas, kiekvienam idiotui - savas garbintojas. (55 psl.)

<...> jei žmonės paklausytų savęs iš šalies, nustotų kalbėti. Niekam nuo to nebūtų blogiau, tiesiog mažiau triukšmo. (104 psl.)

Todėl mes taip branginame žmones, kuriuos gerai pažįstame - nes žinom visas jų silpnas vietas. Žinom, ką pasakyti, kad išvestume juos iš pusiausvyros, kad jie nebeturėtų kur trauktis (158 psl.).***********************************************************************************

Dmitry Glukhovsky FUTU.RE/AteitisKai dievas švelniai kalba su mėsininku, pastarajam tai greičiau reiškia artėjančią kruviną auką, negu kvietimą tapti apaštalu. Ir kas, jei ne mėsininkas, pats žaidžiantis dievą su gyvuliais, turėtų tai suprasti? (21 psl.)

<...> jaunystė dar nereiškia jėgos ir grožio; jėgos suteikiamos tiems, kas jas eikvoja, o grožis - tai begalinis karas su savo bjaurumu, kuriame bet kokios paliaubos reiškia pralaimėjimą. (111 psl.)

***********************************************************************************

Jolita Herlyn TRYS MANO VIENINTELIAI


O ir tos kelionės, kas iš jų. Visur tas pats. Juk vis tiek kaip privalomą bagažą vežiojiesi savo liūdesį  ir džiaugsmą. Tampaisi vidinį pasaulį po įvairiausius kraštus, vildamasi, kad tavyje kažkas pasikeis. Tačiau keičiasi tik paveikslėliai už lango, o tu sėdi vis tame pačiame traukinyje ir negali nei sustabdyti jo, nei sulėtinti greičio, nei išlipti... Žmonės įlipa į tavo traukinį,pavažiuoja dalį kelio, išlipa, ir niekada nežinai, kiek ilgai jie bus tavo pakeleiviai, kada pasirodys ir kada vėl išnyks. (63 psl.)

***********************************************************************************

Romain Gary MOTERS ŠVIESA
Aš netikiu nuojautomis, bet jau seniai praradau tikėjimą savo netikėjimais. Visi tie "aš nebetikiu" - tik dar vienas fakto patvirtinimas, ir nieko nėra apgaulingiau. (4 psl.)

Per visą gyvenimą pažinojau tiek moterų, kad, tiesą pasakius, visada buvau vienas. Kai per daug,- tai tas pats, kas nė vienos. (10 psl.)

<...> kad būtum laimingas drauge, nepakanka būti nelaimingam atskirai. Dvi susitikusios neviltys gali sukurti viltį, bet tai tik įrodo, kad viltis gali viską... (13 psl.)

Kas yra tos šeimyninės problemos? Būna arba problemos, arba šeima. (25 psl.)

Kaip galėtum atskirti tikra nuo netikra, kai miršti nuo vienatvės? Susitinki kokį nors tipą, pasistengi, kad jis atrodytų tau įdomus, išgalvoji jį nuo pradžios iki galo, nuo galvos iki kojų aprengi dorybėmis, užsimerki, kad geriau jį matytum. Jis stengiasi tave suklaidinti, tu irgi. Jei jis gražus ir kvailas, manai, kad jis protingas, jei tu atrodai jam kvaila, jis pasijunta esąs protingas, jeigu jis pastebi, kad tavo krūtys pasmukusios, mano, kad tu - asmenybė, jei pradedi jausti, kad jis - kaimo jurgis, sakai sau, kad privalai jam padėti, jeigu jam trūksta išsilavinimo, jo per akis jums abiem, jeigu jis nori tai daryti visą laiką, sakai sau, kad jis tave myli, jeigu jam stinga polėkio, sakai sau, kad svarbu ne tai, jei jis šykštus, tai tik todėl, kad užaugo skurde, jei jis storžievis, sakai, kad jis natūralus, ir taip toliau. kaip įmanydama stengiesi neigti tai, kas akivaizdu, nors tai bado akis. Būtent tai ir vadinama šeimyninėmis problemomis, šeimynine problema, kai susikurti vienam kitą tampa nebeįmanoma, ir tuomet apninka liudesys, pagieža, neapykanta, šukės, kurias stengiesi suklijuoti dėl vaikų arba tiesiog todėl, kad, užuot likusi viena, veikiau renkiesi pasilikti mėšle. (25 psl.)

Žmonės visada pamiršta, kad tai, ką jie gyvena, nėra mirtinga. (32 psl.)

Mylėti - vienintelis turtas, kuris didėja, kai juo švaistaisi. Kuo daugiau duodi, tuo daugiau lieka tau. (65 psl.)

Kuo mažiau lieka kiekvieno atskirai, tuo daugiau būna abiejų. (66 psl.)

Aš visados turėsiu tėvynę, žemę, šaltinį, sodą ir namus: moters žaibo blyksnį. Klubų kryptelėjimas, plaukų kupetos krestelėjimas, keletas raukšlių, kurias mudu įrėžėme kartu, ir aš žinosiu, iš kur aš atsiradau. Aš visados turėsiu moterišką tėvynę ir likęs vienas būsiu tik jos sargybinis. (66 psl.)

Bet jeigu vieną gražią dieną aš liausiuosi mylėjęs, vadinasi, praradau plaučius. (70 psl.)

Sakoma, kad "Iliada" yra epopėja, ir labai žavimasi tūkstančiu jos herojinių mūšių. Kur kas sunkiau atgaivinti atmintyje palengva senstančias sutuoktinių poras, kurios, beje, yra gražiausios mūsų pergalės. (70 psl.)

Nepriklausomas vyras, nepriklausoma moteris - tai gandas, atsklindantis iš kitur, iš plačiai nusidriekusių suledėjusių vienatvių, kur nėra nieko, tik šunų kinkiniai. Ir reikia klausytis jo pagarbiai: tai nuskriaustųjų garbė. (71 psl.) 

Kai mylėjai moterį visomis savo akimis, visais savo rytais, visais miškais, laukais, upeliais ir paukščiais, supranti, kad ją mylėjai dar nepakankamai ir kad pasaulis tėra pradžia to, kas judviem lieka padaryti. (71 psl.)

Liečiau jos lūpas, ilgai nuo jų neatsitraukiau, kad mano pirštai ir toliau laimintų. Ranka įniro į jos plaukus, pašviesėjusius nuo amžiaus kiek tik buvo įmanoma, ir į jos raukšleles: šypsenos, kaktos, į vertikalią raukšlę, lyg nukryžiuotą su dviem sparnais, į žvilgsnio raukšleles, tokias mielas, taip subtiliai išsivagojusias. Gyvenimas garsus savo darbais. (72 psl.)

Gyvenimo prasmė turi lūpų skonį. (73 psl.)

Mylėti - nuotykis be žemėlapio ir be kompaso, kur paklaidina tik atsargumas. (75 psl.)

Kai staugi iš vienatvės, visada staugi iš meilės (75 psl.)***********************************************************************************
Marija Metlickaja  ANYTOS DIENORAŠTIS


<...> reikia dažniau prisiminti jaunystę. Tada vaikų poelgiai mums nebeatrodys tokie siaubingi ir neprotingi. (46 psl.)

Meilę aš suprantu taip: meilė - tai rūpinimasis artimu žmogumi. Meilė - tai dėmesys. Meilė - tai noras pradžiuginti mylimąjį ir suteikti jam malonumą. Net kenkiant sau. Meilė - tai pareigos jausmas. Ne "atodūsiai ant suoliuko ir pasivaikščiojimai mėnesienoje". (51 psl.)

Amžina tiesa - norėdamas ką nors gauti, pirmiau turi atiduoti. (61 psl.)

Bet žmogus, nuolat kalbantis apie padorumą, švarią sąžinę ir nepaperkamumą, pats tuo abejoja. Arba bando save įtikinti. Matyt, aplinkinius irgi. (183 psl.)

Kol mes piktinamės, kad gyvenimas blogas, jis praeina. <...> Ir dar pasišaipo. (189 psl.)

***********************************************************************************
Harlan Coben ILGIUOSI TAVĘS


Grožis visuomet atrodo ryškesnis šalia ko nors bjauraus. Tiesą sakant, grožis net negalėtų egzistuoti, jei nebūtų bjaurių dalykų. Argi šviesa egzistuotų, jei nebūtų tamsos? (76 psl.)

Kol esi jaunas, manai, kad gali atsakyti į visus klausimus. Kad tu geriausiai viską žinai, o visi kiti - kvailiai. Ilgiau pagyvenęs pradedi pastebėti vis daugiau atspalvių. O dabar aš jau suprantu, kad tikri kvailiai yra tie, kurie įsitikinę, kad viską žino. (229 psl.)

Nepradėsi gyventi tolesnio savo gyvenimo skyriaus, kol vis iš naujo skaitysi paskutinį. (243 psl.)

***********************************************************************************
Jaroslavas Melnikas MAŠA, ARBA POSTFAŠIZMAS


Sąmonė - tai iš tiesų pragaras.  <...> žmogus - tai jo savigarba. (34 psl.)

Kilnumas - tai bet kokio patoso esmė, o patosas - judėjimo, gyvenimo variklis. Dėl jo tūkstančius metų žmonės ne šiaip gimdavo, valgydavo, miegodavo ir mirdavo, o kažkur audringai verždavosi, kurdami istoriją. Tai yra gyveno. (59 psl.)

Bet šiame pasaulyje neįmanoma gyventi neturint pozicijos. Žmogus visada kažką nori pasakyti - jei ne žodžiais, tai veiksmais. Kiekvienas žingsnis yra sprendimas. (87 psl.)

Mes gyvename, kaip mums atrodo, teisingame pasaulyje. Bet sąmonė, kuri taip mano, padengta plona aklumo plėvele. Pakanka tą plėvelę suplėšyti, ir teisingas pasaulis per akimirką virsta neteisingu ir net pabaisišku. (88 psl.)

Kai už saujelės nugarų stovi tiesa, ta saujelė tampa nenugalima. Net vienas žmogus yra nenugalimas, jei už jo stovi tiesa. <...> Tiesa yra pernelyg akivaizdi. Būtent todėl jos neįmanoma nugalėti. Ji pati viską nugali. Ją galima pridusinti tik užčiaupus burnas tiems, kas ją taria. (164 psl.)


 
***********************************************************************************
Romualdas Granauskas IŠVARYTIEJI


Žmonės klysta, manydami, kad laikas bėga į priekį. Ne, jis atiteka iš niekam nežinomos ateities ir dingsta už mūsų. O dabartyje jis labai trumpai tepasireiškia, dažniausiai - daiktais. Žmogus amžinai dirba visokiausius daiktus, tikėdamas, kad šitaip prailgins dabartį. Bet nespėjęs numiršta, o daiktai lieka. Daug daiktų, daugybė daiktų. Ko pasaulyje daugiau: daiktų ar žmonių? Daiktų. Ir visi jie amžinesni už žmogų (7 psl.). 

Pasirodo, jaunystės troškimai ir svajonės nėra visiškai niekas. Kažkas lieka. Nesvarbu, kad neišsipildė. Lieka tie trys, kurie net ir ne žodžiai, o... O neaišku kas: būta... svajota... viltasi... (9 psl.). 

Liūdnas yra kiekvienas taškas, padėtas sakinio gale. Jis reiškia, kad turi nutilti. Laikinai arba amžinai (10 psl.)

Kas yra tos knygos, jei ne kitų žmonių svajonės? Kas yra tos svajonės, jei ne troškimas gyventi taip, kaip ir svajoji? (17 psl.)

Juk mintys neįeina pro duris, neįlipa pro langą, - atkyla iš tavęs paties, o ar žinai, ko tavyje pridėta? Nežinai, tik tavo mintys žino, kada kokioms ateiti. (17 psl.)

Mažus miestelius moterys nešiojasi ant savęs kaip kuprą. Smulkūs darbai, smulkūs gyvenimai, ilgai ir lėtai virš visų tįsta laikas. Kaip bespalvis kisielius, aplimpantis veidus. (49 psl.)

Matyt, godumas kažkaip yra susijęs su pačiu žmogaus noru gyventi, todėl nenuslepiamas ir neišnaikinamas. Būna gėda, kai šitaip pamatai save, bet greitai praeina. (93 psl.)

Kam sako, kad smegenyse nėra nervų, kad gali jas maišyti, įkišęs virbalą, ir neskaudės? Su virbalu gal neskauda, o nuo minties <...> skauda: plėšia smilkinius, atsiduoda pakaušyje, rodos, tuojau perskels pusiau kaukolę. (110 psl.) 

Žmogus tarp kitų žmonių netenka gailesčio. Tiktai vienas. Gailestis jį tartum netikėtai užklumpa, nes juk visą laiką jo su savim nesinešioja. (116 psl.)

<...> probrėkšmiais pamatytas pasaulis nedaug prideda išminties. (166 psl.)

Rugpjūčio dienos kartais būna tokios ramios, pilnos neplieskiančios šviesos ir nejudančių debesų. Lyg atodūsis gamtos, pavargusios augti ir auginti. Kas augo - užaugo, kas brendo - subrendo, - skubėti nebėra kur. Jau niekas nebeatrodys žalesnis, niekas nebebus gražesnis. Atžydėta ir atbūta. Belieka laukti, kas galutinai nuskirta. (168 psl.)

Žmogus viskame ieško priežasties, kitaip nesaugu jam gyventi. Dideliuose įvykiuose ir mažuose dalykuose, savyje ir kituose, tautoje ir valstybėje, danguje ir žemėje. Kol pavargęs protas atsimuša į kietą akmenį: tokia buvo Dievo valia... Bet atsimušęs tuojau vėl pašoka ant kojų: - O kodėl ji tokia buvo?.. Bet pagaliau turi bejėgiškai nuleisti rankas: ignoramus et ignorabimus. Šioje vietoje istorikas eina pailsėti, plunksnos imasi rašytojas. (169 psl.)

Kur dėsies užgimęs? Niekas nepamoko gyventi, niekas nieko nežino, - kiekvienas pats pirmąsyk gyvena. O senatvė po daugelio metų žiūri į tave iš po žilų antakių ir rūsčiai klausinėja: „Kodėl taip gyvenai? Kodėl ne kitaip?" (174 psl.)

Kas tu esi, poezija? Kas esat tie, kurie ją rašot? Ar tada būnat kaip visi žmonės, ar kaip pusiau angelai? O kai parašot ir vėl suglaudžiat sparnus, vis tiek einat ieškoti sauso vyno?.. (194 psl.)

Kažkas yra sakęs, kad visi mes rašom savo vaikystėmis. Nebūtinai apie tai: bet tuo. (197 psl.)
  
Žmogus be gimtinės tėra pusė žmogaus. Iš tokių vėliau pasidaro „pasaulio piliečiai". Vėjo gainiojami parudavę lapai ant plyno gruodo. Mano, kad tai jie valdys pasaulį, o patys yra ko tik nori valdomi. (199 psl.)

Kol jaunas, dar ne taip skaudžiai jauti bėgantj laiką, kuris netrukus viską nusineš. O kai jis tau paliečia petį ir pasako „tėvuk"... Šimtas galų, tau dar tik keturiasdešimt penkeri, o atmintis jau kaip šimtamečio! Ir dar ją kraunasi ir kraunasi! Ar bepakelsi, ar bepaneši? Bet ateina diena, kai ramiai supranti: tavo atmintis - tai tu. Kiek atsimeni, tiek esi. Ir neduok Dieve, kad pats dar būtum, bet kas būta, jau nebeatsimintum.
Ir ta atmintis ne visų vienoda. Vienas atsimena tartum žinodamas, kitas - jausdamas. (203 psl.)

 
***********************************************************************************

Romualdas Granauskas TREČIAS GYVENIMASNežinau, su kuo galėčiau palyginti ilgo skaitymo malonumą, nebent su skraidymais sapnuose, kai pakyli aukštai į orą, kai nereikia net pastangų plasnoti, sklendi sau, ir tiek. Toks lengvas, toks laimingas ir nenorintis nusileisti ant žemės (15 psl.)

Pavasaris pats yra kaip neskaityta knyga. Kiekviena diena - tai naujas puslapis, kuriame parašyta tiek įdomaus, tiek neregėto, tiek negirdėto, ir negali net trumpam užmerkti akių, nes liksi ko nors nepamatęs: paukščio, žiedo, sprogstančio lapo <...> (24 psl.)

"Ten" - vienas pačių nuostabiausių žodžių! Ten - visuomet geriau, ten - visuomet sočiau, ten visuomet pilna vilties... (36 psl.)

Žmogaus atmintis yra kaip spalvoti akiniai - praleidžia tik vienos spalvos spindulius. Todėl atminties akimis vienus dalykus matom melsvai, kitus - žalsvai ar rusvai. Tik pro juodus nieko nematom. Pro juos žiūri mūsų užmarštis. Kartais paikai pagalvoju: kaip būtų, jei gyvendamas nieko neužmirštum? Nei žmonių, nei įvykių, nei pasakytų žodžių. Neduok Dieve būtų! Neišlaikytum, sukniubtum po atminties našta, o dabar štai atsimeni sau tiek, kiek gali ar nori. Nei sukniumbi, nei ką. Bet jauti, jog esi savyje užmūrijęs daug daugiau, tik bijai prakirsti tame mūre skylę, kad neplūsteltų į akis tamsus vanduo. Ar yra kas nuskendęs savo atminties vandeny? Kad nuskendęs - nežinau, bet plūduriuojančių esu matęs (43 psl.)

<...> prasidėjo ir mano jaunystė. Ta, pati ankstyviausia, naiviausia, tyriausia. Kai dar tebesi ne žmogus - žiedas, o žmogus - pumpuras, kai dar nė pats nežinai, koks būsi pražydęs, kokios spalvos ir kokio gražumo. Gal nė kokio? Gal nė nepražysi?
Tačiau tokioms mintims jaunoje galvoje nėra vietos, į ją be perstojo plūsta visokiausi jausmai, troškimai, svajonės... Ir tiki, kad viskas išsipildys (54 psl.)

Eilėraštyje žodis skamba, todėl kai kuriuos eilėraščius norisi dainuoti. O prozos teksto niekas nedainuoja. Kodėl? Juk ir ten, ir čia - tie patys žodžiai. Prozos tekste, varinėjami akimis, jie atrodo lyg pavargę, apsiblausę, lyg parsiradę iš tolimos kelionės, todėl norisi pačiam prisėsti šalia jų ir pabūti. Bet jie gali atnešti tokių vaizdų ir minčių, kokių nepakeltų savo laibomis rankomis joks eilėraštis (58 psl.)

Gal jausmai žmoguje bręsta kaip obuoliai sode? Kiekvienam ateina savas laikas? Subręsta - ir nukrenta nuo šakos? Pradedi skirti, kuris alyvinis, kuris saldinis, o kuris rūgštus antaninis (65 psl.)

Kažkur yra žodžių namai. Jie ten gyvena ir laukia, kol bus pakviesti. Užrašytieji jau nebegali grįžti atgal. Truputį net gaila jų nelaisvės, lyg būtum skraidantį uždaręs į narvelį. Bet paleisti atgal dar gailiau. Antrą kartą nebeatskris (73 psl.)

Yra daugybė mažų darbų, kuriems anksčiau neturėjau laiko, vis stumdamas juos nuo savęs, vis atidėdamas kitam kartui, o to kito  karto kaip nebuvo, taip nebuvo. Todėl mažųjų darbų susikaupė tiek, kad net pradėjo bauginti: jau nebespėsiu!... jau nebeįveiksiu!...Veik - ir įveiksi. Nepalik kitiems išeidamas kaip kokių šiukšlių pakrūmėj. Jos rodo, kad tavo čia būta, bet būta netvarkingo ir neprotingo. Susirink viską ir išsinešk, šitaip padarysi daugiau vietos pasiliekantiems (123 psl.)

Mes laikini - gyvybė amžina. Ar tai mus paguodžia? Kai ką - taip, kai ko - ne, bet dažniausiai tokios mintys šiaip trumpam ateina į galvą ir dingsta. Nedrįstam jų išgalvoti iki galo. Mums atrodo, kad gyventi - tai veikti, dirbti, judėti, spurdėti, o kad ramiai galvoti - ne. Tik patys protingiausi supranta, kad pirmiausia - mintys, paskui - visa kita. Jas užrašo, sudeda į knygas, bet kiek lieka neužrašytų!.. (125 psl.)

Kiek žmonių - tiek ir atminčių. Kiekvienam savoji. Už aukso kalnus nesutiktume jomis apsikeisti. Mūsų atmintyje gyvena mūsų dvasia, ten jos namai (128 psl.)

Ar mes patys pasirenkam daiktus, ar daiktai pasišaukia mus? Ne tik daiktai. Ką - muzika, ką - paišymas, ką - žmonių žodžiai, kaip mane. Nežinau, kodėl taip yra, bet yra. Juk visa tai ir vadinasi "žmogaus pašaukimas". Pašaukė - ir eini, ir nebegali sustoti, ir eisi, kol pavargusios kojos pagaliau išsities ant lentos (134 psl.)

Tarmė - lyg apatiniai marškiniai, prigludę prie kūno, mes jų net nejaučiam. O bendrinė kalba - visai kas kita. Tai jau kelnės ir švarkas, kuriais būtina apsivilkti <...> (141 psl.)

Dievas ar likimas paskyrė mums gyventi pačią geriausią, gražiausią, nuostabiausią žemę. Nedidelį jos plotelį, užtat kokį! Nėra čia nei rūsčių kalnų su amžinų ledynų kepurėmis, nei karščio išdegintų dykumų, neatūžia cunamiai ir taifūnai, viską šluojantys sau nuo kelio, nežinom, kas yra amžinas įšalas ar tropinės liūtys. Geroji Kažkieno ranka paklojo mums gyventi net ne lygią žemę - minkščiausią kilimą su žaliomis pievomis, mėlynais ežerais, įaudė žydras upių gijas, tamsesnius miškų raštus, nudažė besikeičiančiomis keturių metų laikų spalvomis, kad visi galėtume matyti ir džiaugtis (144 psl.)

Kur turėjo slėptis kalbos dvasia, kai viešumoje jau niekur nebebuvo jai vietos? Ji nuėjo į tarmes, į šnektas, į pratarmes, ten jai buvo saugu. Ten jai ir dabar saugiausia (146 psl.)

Tėvynėj darkosi valdančioji kiaulicija, o gimtojoj kalboj - reklamų davėjai (151 psl.)

Jeigu aš įmesiu kaimynui į miegamąjį prieš savaitę suvažinėtą katę, ar mane baus, išsiaiškinę, kas įmetė? Baus. O jei įmesiu į kalbą pastipusią žiurkę, kurios dvoką paskui uostys tūkstančiai?.. Turėtų bausti. <...> O taip niekada nebus, nes to nebus niekada. Čia Lietuva, čia virš kalvų mums žiurkėm lyja ant galvų. Jei nesat dar paralyžiuoti, laisvai sau galit išvažiuoti. Juk tiek pasaulyje šalių, kur daug mažiau tėra kvailių (152 psl.)

Dalykai, kurių negalime įvardyti žodžiais, baugina. Tačiau ir tarp žodžių, kurių prasmės nesuprantam, jaučiamės nejaukiai. Kaip svečiuose, kur nėra nė vieno pažįstamo. Tik savo gimtojoj kalboj pasijuntam kaip namie, čia šilta ir gera, čia katinas trinasi į koją. O visokie ten tarptautiniai žodžiai, mokslo terminai, vaistų pavadinimai,- velnias žino, kas jie tokie! Įsileisti ar neįsileisti kaip kokius valkatas, pasibeldusius į duris? Maža kas šlaistosi po svietą!.. (157 psl.)

Tarmėse niekas nesuka sau galvos, kad pasakys ne tą žodį, kad pasakys ne taip. Žodis pasisako pats, lyg alsuote išsialsuoja. Ten jis lengvas kaip pūkas, o bendrinėj kalboj - jau iš galvos trauktas. Kartais net ilgai raukant kaktą, gerai nebeatsimenant, kur pasidėjai (161 psl.)

Klysk, žmogau! Didžiausia tavo klaida yra klaidos baimė. Kas taip pasakė? Manau, pats Ponas Dievas. Kartu ir palaimino visus klysti drįstančius (169 psl.)

Dieve, kaip skauda širdį, kai naujasis lietuvis mindo kojomis gimtąjį žodį!.. Toks menkas pasijunti, toks pažemintas, tegalintis tik paimti tą žodį ant rankų, prispausti prie širdies ir glostyti. Glostyti, tikėdamasis, kad nuo šito jis dar kaip nors atsigaus, kad pasijus vėl mylimas ir reikalingas (174 psl.)

***********************************************************************************

Wm. Paul Young TROBELĖ<...> jeigu bent vienas dalykas yra svarbus, vadinasi, viskas yra svarbu. Tu pats esi svarbus, todėl viskas, ką darai, taip pat yra svarbu. Kaskart, kai tu atleidi, pasaulis pasikeičia; kaskart, kai ištiesi ranką ir palieti širdį ar prisilieti prie kieno nors gyvenimo, pasaulis pasikeičia; visais gerumo ar tarnystės atvejais, nesvarbu, matoma tai ar ne, įgyvendinami mano tikslai - ir pasaulis tampa kitoks.

Gyvenimui reikia laiko ir daug meilės. (105 psl.)

***********************************************************************************
Jean-Christophe Grangé SIELŲ MIŠKASMoteriška meilė – vienintelė sritis, kur kiaušiniai deda vištas...

Mirtis mums suteikia visas teises. Manoma, kad jai artinantis mes imame gailėtis. Norime apsivalyti. Bet viskas būna priešingai. Sendami pastebime, kas visi įsitikinimai, visi klausimai lieka neatsakyti. Ir būna aišku tik viena: mes supūsime. Neturėsime antro šanso. Taigi mes išduodame savo žmonas, sulaužome visas priesaikas. Ir po truputį viską sau atleidžiame. (123 psl.)

Tokia yra tikroji gimdymo esmė. Kai siela tampa kūnu... (126 psl.)

- Sielvartas rodomas ne tik ašaromis.
- O ašaros nebūtinai reiškia sielvartą. (218 psl.)

30 komentarų:

 1. Tikrai veikia. Negaliu patikėti, kad DR WALE yra tikras meilės burtininkas.
  Aš ką tik susigrąžinau savo vyrą pasitelkusi tikrosios meilės burtų ratuką DR WALE. Mano vyras paliko mane dėl kitos moters, tai buvo tik treji mūsų santuokos metai. Skaudžiausia, kad buvau nėščia su antruoju mūsų kūdikiu. Norėjau jį susigrąžinti. Dariau viską, ką galėjau, kad jį sugrąžinčiau, bet viskas buvo veltui, labai norėjau jį susigrąžinti dėl meilės, kurią jam turėjau, viskuo maldavau, žadėjau, bet jis atsisakė. Paaiškinau savo problemą savo draugei, o ji man pasiūlė kreiptis į burtininką, kuris padėtų man burti, kad jį sugrąžinčiau. Neturėjau kito pasirinkimo, kaip tai pabandyti. Nusiunčiau žinutę burtininkui DR WALE, ir jis patikino, kad nėra jokių problemų ir viskas susitvarkys per kelias savaites. Jis užkalbėjo ir stebėtinai po kelių savaičių man paskambino mano vyras. Buvau labai nustebęs, kad atsiliepiau į skambutį ir jis pasakė tik tai, kad labai gailisi dėl visko, kas atsitiko. Jis norėjo, kad grįžčiau pas jį. Jis taip pat sakė, kad mane labai myli. Buvau tokia laiminga ir nuėjau pas jį, taip mes vėl pradėjome laimingai gyventi. Ačiū DR WALE. Jei esate čia, o meilužis jus atmeta arba jūsų vyras persikėlė pas kitą moterį, nebeverk, kreipkitės pagalbos į DR WALE dabar. Čia jo kontaktas. WhatsApp / Viber: +2347054019402 ARBA
  paštas: drwalespellhome@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 2. Labai vertinu DR WALE'ą, galingą burtininką, kuris padėjo man užkeikti galingą meilės burtą, kuris atnešė mano buvusį vyrą per kelias savaites po to, kai suteikė jam visą informaciją, kurios jis iš manęs reikalavo, o po burtų išliejimo mano buvęs vyras grįžo atsiprašyti. kad turėčiau jį priimti ir tai niekada nepasikartos, jau seniai, bet nuo tada, kai sutikau šį burtininką internete, mano istorija pasikeitė ir susisiekite su juo per WhatsApp/Viber: +2347054019402 ARBA el. paštu drwalespellhome@gmail.com Viskas ačiū DR WALE už gerą darbą...

  AtsakytiPanaikinti
 3. Ar jums reikia susigrąžinti buvusį vyrą ar norite išgelbėti savo santuoką / santykius nuo iširimo ir skyrybų? galite tiesiogiai susisiekti su DR WALE WhatsApp/Viber telefonu +2347054019402
  Noriu, kad pasaulis sužinotų apie šį puikų meilės burtų ratuką, gerai žinomą kaip DR WALE, jis turi puikų santykių ir santuokos problemų sprendimą. Pagrindinė priežastis, dėl kurios nuėjau į DR Velį, buvo sprendimas, kaip susigrąžinti savo vyrą, nes pastaruoju metu su vyru santuokoje kilo problemų dėl kitos moters, skaičiau daug liudijimų apie Internete apie šį galingą DR WALE ir aš buvau labai patenkintas, todėl nusprendžiau paprašyti jo pagalbos ir susisiekiau su juo, o jis padarė puikų darbą, užliedamas veiksmingą meilės burtą mano santuokai, dėl kurio mano vyras grįžo pas mane ir maldavo atleidimas, ir visa tai įvyko per kelias savaites, dabar jau apie 3 mėnesius. Aš nenustosiu skelbti jo vardo tinkle dėl jo atliekamų gerų darbų. Aš nutrauksiu jo kontaktą, kad būtų naudinga tiems, kuriems reikia jo pagalbos. SUSISIEKITE SU DR WALE per WhatsApp / Viber: +2347054019402 ARBA El. paštu: drwalespellhome@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 4. Esu Sandra Hooke iš JAV. Po 7 santuokos metų aš ir mano vyras ginčijomės, kol galiausiai jis mane paliko ir praeitą mėnesį persikėlė į Kaliforniją pas kitą moterį, pajutau, kad mano gyvenimas baigėsi. vaikai manė, kad daugiau niekada nepamatys savo tėvo, aš stengiausi būti stipri tik dėl vaikų, bet negalėjau suvaldyti skausmų, kurie kiekvieną vakarą kankina mano širdį, mano širdis buvo kupina sielvarto ir skausmų, nes aš tikrai mylėjau savo vyrą , Kiekvieną kartą, kai galvoju apie jį ir visada norėčiau, kad jis grįžtų pas mane, aš tikrai nusiminiau ir man reikėjo pagalbos, todėl ieškojau pagalbos internete ir aptikau svetainę, kurioje buvo pasiūlyta, kad daktaras ibinoba gali padėti greitai susigrąžinti buvusįjį. , pajutau, kad turėčiau pabandyti, susisiekiau su juo ir jis man pasakė, ką daryti, ir aš visa tai padariau, tada jis padarė man meilės burtą, po 48 valandų, kaip pasakė daktarė ibinoba, man paskambino vyras ir pasakė, kad jis labai pasiilgo manęs ir vaikų, taip nuostabu, kad pasakė, kad kitą dieną grįš namo, wi daug meilės ir džiaugsmo, jis atsiprašė už savo klaidą ir skausmą, kurį sukėlė man ir vaikams. Tada nuo tos dienos mūsų santuoka yra stipresnė nei buvo anksčiau, viskas dėka daktarės ibinobos jis toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalinti savo istorija internete, kad daktaras ibinoba yra tikras galingas burtininkas, kurio aš visada melsiu, kad gyventų ilgai, kad padėtų jo vaikams bėdų metu, jei esate čia ir jums reikia grąžinti savo buvusiąją arba jūsų vyras persikėlė į kitą moteris, nebeverk, susisiekite su šiuo galingu burtų raitininku dabar Štai jo kontaktas. Tekstas arba skambinkite dr. ibinobai su {WhatsApp: +2348085240869}, el. paštas: dromionoba12@gmail.com .Labai ačiū dr ibinoba

  AtsakytiPanaikinti
 5. Sveiki, aš esu Christiana iš Jungtinių Valstijų, perskaičiau keletą liudijimų apie daktarą ibinobą apie tai, kaip jis padėjo žmonėms susigrąžinti savo buvusį asmenį per 48 valandas. Aš tik galvojau, ar tai tiesa, ir nusprendžiau paskambinti moteriai, kuri padarė parodymus ir taip pat numečiau jos numerį, todėl paskambinau jai ir paklausiau jos apie daktarą Ibinobą, ji pasakė, kad daktarė Ibinoba yra patikimas vyras ir yra pasirengęs sugrąžinti mano meilužį už mane, aš buvau tokia laiminga ir šiek tiek palengvėjo, kad meilužis netrukus sugrįš pas mane. Tada nusprendžiau susisiekti su daktaru ibinoba, ką ir padariau, ir prieš galėdamas pasidalinti savo problema, jis man jau papasakojo, ko aš atėjau, jis pasakė, kad viskas bus gerai per 48 valandas, kad mano meilužis bus atgal į mano rankas, jis taip pat pasakė, kad burtų, kad per 48 valandas mano meilužis man paskambins. Taigi aš tikėjausi, kad tikrai prieš 48 valandas man paskambino vyras, kuris paliko mane pastaruosius 2 metus ir pasakė, kad jis atsiprašau ir jis nori mane susigrąžinti, aš buvau laiminga ir pasakiau, kad taip pat noriu jį susigrąžinti, tada nukeliavau į Kanadą pas mane Jis atsiprašė už tai, ką man padarė, dabar jis pasiūlė mane vesti ir mes abu ruošiamės greitai vestuvėms...Viskas dėka puikaus ir geriausio pasaulio burtininko daktaro ibinobos..Taip pat galite pridėkite Dr.ibinoba į whatsApp +2348085240869 arba el. paštu: dromionoba12@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 6. Esu susituokę su savo žmona 6 metus, o neseniai ji su manimi išsiskyrė ir mane labai įskaudino, kai ji liepė palikti ją vieną ir kad ji manęs nebemyli, nors aš visada buvau jai ištikimas ir sąžiningas. Išbandžiau visus būdus, kaip ją susigrąžinti, pirkdamas jai tai, ko ji nori, kaip ir visada, ir ji vis tiek mane sudaužė širdį.. dabar ji turi naują vaikiną, kuris mane dar labiau sunaikino, kol mano draugas iš vidurinės mokyklos nukreipė mane pas daktarą Ibinobą. Šis vyras visiškai pakeitė mano gyvenimą. Vykdžiau viską, ką jis man liepė daryti, ir mano žmona grįžo. Buvau apstulbusi dėl visko, kas nutiko tiksliai taip, kaip jis man pasakė. Aš tikėjau viskuo, ką jis man pasakė, ir viskas buvo tiesa. Galite susisiekti su juo, jis jums padės viskuo, ko jums reikia, ir greitai atsakys, kai susisieksite su juo per jo whatsApp numerį: +2348085240869, El. paštas: dromionoba12@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 7. TOBULAS MEILĖS RABUOTOJAS SUSISIEKTI SUSISIEKTI DĖL JŪSŲ IŠIRUSIOS SANTUOKOS IR GREITAI IŠSPRĘSTI Negaliu pamiršti, kaip DR WALE padėjo man atkurti santuoką po keturių mėnesių išsiskyrimo su vyru iš kivirčo, o ji išėjo ir nebegrįžo į Aš, aš tiek daug padariau, kad ją susigrąžinčiau, bet nieko nepavyko, kol nepamačiau komentaro internete, kai kažkas paliudijo, kaip DR WALE padėjo jam susigrąžinti žmoną, ir taip susisiekiau su juo per jo WhatsApp ir parašęs Išduodamas jis patikino, kad padės man susigrąžinti vyrą per kelias dienas po meilės burto, o po to, kai jis burtą padarė, mano vyras grįžo namo ir maldavo, kad ji labai gailisi mane palikusi. Šiandien grįžtu. su vyru abu esame laimingi ir vėl gyvename kartu. Žinau, kad yra daug žmonių, kurie nori susigrąžinti savo meilę, susisiekite su DR WALE, nes jis yra puikus atsakymas į jūsų problemą. Susisiekite su juo: WhatsApp/Viber: +2347054019402 arba el. paštu: drwalespellhome@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 8. Mano vyras paliko mane dėl kitos moters po vienerių mūsų santuokos metų. Man jo labai reikėjo, nes aš jį labai myliu. Labai jaudinausi ir man reikėjo pagalbos. Šią ištikimą dieną, naršydamas internete, aptikau konkretų liudijimą apie šį gerą vyrą, vardu DR IBINOBA, kaip jis gali padėti buvusiam žmogui greitai susigrąžinti ir sustabdyti skyrybas ar išsiskyrimą ir pan. pabandyk. Aš susisiekiau su juo ir jis man pasakė, ką daryti, ir aš tai padariau. Po 72 valandų mano vyras grįžo pas mane verkdamas ir maldaudamas atleisti. Šiandien aš labai laimingas ir noriu rekomenduoti šį puikų burtų raitiklį visiems, kuriems tikrai reikia skubiai išspręsti savo nutrūkusius santykius, ir tiesiog susisiekite su puikiu „DR Ibinoba“. Jei turite kokių nors problemų, susisiekite su juo ir garantuoju, kad jis tau padės, nebeverk, susisiekite su šiuo galingu burtininku dabar. Ačiū DR IBINOBA, kad išgelbėjote mano nutrūkusius santykius ir kad sugrąžinote mano vyrą pas mane ...whatsapp jį: +2348085240869,El. paštas: dromionoba12@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 9. Turiu privilegiją pasidalinti šiuo stebuklingu liudijimu pasauliui. Mano vyras išsiskyrė su manimi prieš keturis mėnesius ir mane apėmė gailestis, nes nežinojau, ką daryti, kad išspręsčiau problemas su vyru. Internete ieškojau pagalbos, kaip galėčiau gauti pagalbos savo santuokoje, ir radau puikių liudijimų apie DR WALE, kuris pažangiai elgėsi su savo burtais. Susisiekiau su juo ir štai DR WALE man pasakė, kad paruoš man burtą, kuris sugrąžins mano vyrą. Aš buvau skeptiškas, bet neturėjau kitos išeities, kaip tik dirbti su juo. po trijų dienų vyras man paskambino, kad grįžta namo, ir nuo tos dienos iki šios akimirkos mes gyvename ramiai. Dabar jis sugrįžo su tokia meile ir rūpesčiu. Šiandien džiaugiuosi galėdamas jums visiems žinoti, kad šis burtininkas turi galių sugrąžinti įsimylėjėlius ir labiausiai stebina tai, kad mūsų meilė dabar labai stipri, kiekviena diena yra laimė ir džiaugsmas. ir nėra nieko panašaus būti su mylimu vyru. Labai rekomenduosiu DR WALE visiems, kuriems reikia pagalbos. Jei turite kokių nors problemų, susisiekite su DR WALE, suteikiu jums 100% garantiją, kad jis jums padės!! Susisiekite su DR WALE Via. WhatsApp / Viber: +2347054019402 ARBA drwalespellhome@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 10. Meilė niekada nepasiduoda, nepraranda tikėjimo, visada yra viltinga ir ištveria visomis aplinkybėmis. Buvau paskutinis žmogus žemėje, priėmęs faktą, kad burtai egzistuoja arba veikia tik tada, kai buvau nukreiptas pas daktarą Ilekhojie, kuris padėjo tiek daug žmonių savo galingais susitaikymo burtais. Neturėjau kitos išeities, kaip tik pabandyti, nes praėjus 3 mėnesiams po skyrybų buvau pažeminta savo darbo vietoje dėl depresijos ir susikaupimo. Nežinau, ką daryti, kad jį susigrąžinčiau, bet ačiū Dievui, kad pasinaudojo daktaru Ilekhojie, kad per 48 valandas atgaučiau savo laimę ir meilės gyvenimą. Tik praėjusią savaitę čia buvau pakeltas į savo pareigas ir esu čia, kad pasidalinčiau savo patirtimi su šiuo žmogumi, vardu daktaras Ilekhojie. Nežinau, ką tu išgyveni šiandien, bet žinau, kad bet kurioje situacijoje visada yra išeitis. Susisiekite su dr. Ilekhojie naudodami WHATSAPP MESSENGER žinutę su: +2348147400259 ir el. paštu: gethelp05@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 11. Jis yra geriausias burtininkas internete ir jo rezultatas yra 100% garantuotas. Mano vardas Adrianna Filip Mano vyras išsiskyrė su manimi po 9 metų santykių. Tai prasidėjo nuo nedidelio nesusipratimo, po kurio jis man pasakė, kad būtų gerai padaryti pertrauką, kuri, manau, peraugo į išsiskyrimą. Jis manęs nebeieško, užblokavo mano numerį ir žmonės sakė matę jį su kita moterimi, tai ašaros išbėgo į akis, nes ruošiamės tuoktis, ieškojau pagalbos, kol sutikau šį dvasingą vyrą, vardu Dr Ibinoba, padėjau daugeliui žmonių, turinčių santykių problemų, kalbėjausi su juo apie savo situaciją ir jis man apibūdino, kaip grįžti su savo mylimuoju, aš vykdžiau jo nurodymus ir šiandien esu laiminga, nes mano vyras grįžo po 5 mėnesių išsiskyrimo ir dabar esame laimingai susituokę. Jei jums reikia burtininko pagalbos bet kokiai santykių problemai, susisiekite su gydytoju Ibinoba ir ieškokite ilgalaikio sprendimo. WhatsApp: +2348085240869,El. paštas: dromionoba12@gmail.com, WhatsApp nuoroda: wa.link/83szsw

  AtsakytiPanaikinti
 12. Jie yra daug rašybos ratukų internete, tačiau DR WALE skiriasi nuo jų. DR WALE bus paskutinė jūsų autobuso vieta. DR WALE taip pat yra tinkamas asmuo, kuris padės išspręsti visas jūsų problemas. Su jo pagalba visas jūsų liūdesys išnyks ir jis sugrąžins jūsų laimę. Kai sutikau DR WALE'ą, paaiškinu jam visas problemas, su kuriomis susidūriau su savo vyru, kuris paliko gyventi su kita moterimi. Jis paliko mane ir vaikus be nieko. Po visų mano paaiškinimų DR WALE man pasakė, kad turiu sumokėti už DAIKUS, kuriuos aš padariau. Tada jis man pasakė, kad burtai veiks kelias dienas, kurių aš laukiu. LABAI nustebau, kai po kelių dienų sulaukiau skambučio, kurio balsas buvo mano vyro verksmas telefonu, sakydamas, kad jis nežino, kas jį užklupo. prašė manęs atleidimo ir pasakė, kad grįžta namo. Šiuo metu mes vėl visi laimingai gyvename kartu. Ačiū DR WALE už puikų darbą. Taip pat galite susisiekti su DR WALE per WhatsApp / Viber: +2347054019402 ARBA El. paštu: drwalespellhome@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 13. susituokė su mano vidurinės mokyklos vaikinu, abu kartu turime tris vaikus. mes gerai gyvenome tik tol, kol jo pamotė atvyko mūsų aplankyti. po savaitės ji išvyko, mano vyras taip pat pradėjo juokingai elgtis kaip aš. Aš buvau šokiruotas ir nustebęs, nes niekada nežinojau, ką padariau ne taip. jis man pasakė, kad nutraukia mūsų santuoką ir taip pat pasiims vaikus su savimi. nes žinau, kad mano vyras nebuvo toks žmogus su bloga širdimi, man tiesiog reikėjo laiku ieškoti sprendimo. štai kaip aš susidūriau su DR WALE'u, matė daug gerų liudijimų apie jį. taigi, aš susisiekiau su juo ir papasakojau viską, kas su manimi vyksta. DR WALE'as man pasakė, kad paruoš man burtą, ir paprašė atnešti keletą daiktų, už kuriuos taip pat sumokėjau. po to, kai jis užkalbino mane, paaiškėjo, kad už visko, kas įvyko mūsų santuokoje, slypi mano vyras pamotė. ji padarė burtus per daug atskirti aš ir mano vyras, mano vyras pamotė dabar gėda. Ačiū DR WALE, kuris atėjo dešinėje ir padėjo man išbristi iš šios netvarkos. DR WALE'as yra geras savo žodžių žmogus. tu taip pat gali susisiekti, ir jis sugrąžins tau laimę. WhatsApp / Viber: +2347054019402 ARBA El. paštas: drwalespellhome@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 14. Šiandien aš labai džiaugiuosi savo šeima. Mano vardas TAMARA ELIJAS, gyvenu JAV, vyras paliko mane vieneriems metams ir aš jį labai myliu, nuo tada ieškau kaip jį susigrąžinti. Išbandžiau praktiškai variantų, bet nepavyko, kol sutikau draugą, kuris mane supažindino su dr. Ige Ajayi, burtininkas, padėjęs man susigrąžinti vyrą po 2 dienų. Šiandien su vyru laimingai gyvename kartu, nes vykdžiau puikios dr. Ige Ajayi. Tas žmogus puikus, su juo galite gerai el. paštu: (drigeajayi@gmail.com). o jojo kontaktinis numeris ir whatsapp tiesiog yra (+2348130035939).. rimtiems žmonėms, žmonėms su šia problema, patarsiu dabar su juo dabar ir gauti greitą sprendimą be streso.

  AtsakytiPanaikinti
 15. Mano vardas Gabija Benas.. Mane įskaudino ir plyšta širdis, kai prieš septynis mėnesius mano santuokoje tarp manęs ir vyro įvyko labai didelė problema. taip baisu, kad jis kreipėsi į teismą dėl skyrybų. jis pasakė, kad daugiau niekada nenorėjo likti su manimi ir kad daugiau manęs nemyli. Taigi jis išėjo iš namų ir privertė mane ir mano vaikus išgyventi stiprų skausmą. Išbandžiau visas įmanomas priemones, kad po ilgo maldavimo jį susigrąžinčiau, bet nesėkmingai. Jis patvirtino, kad priėmė savo sprendimą ir daugiau niekada nenorėjo manęs matyti. Taigi vieną vakarą, kai grįžau iš darbo, sutikau seną savo draugą, kuris paklausė mano vyro. Taigi aš jam viską paaiškinau, todėl jis man pasakė, kad vienintelis būdas susigrąžinti savo vyrą yra aplankyti kunigą, nes tai tikrai pasiteisino ir jam. Nors aš niekada netikėjau burtais, bet neturėjau kitos išeities, nei sekti jo patarimu. Tada jis davė man kunigo, kurį aplankė, „WhatsApp“ numerį. Taigi kitą rytą nusiunčiau žinutę numeriu, kurį jis man davė, ir kunigas patikino, kad kitą savaitę susigrąžinsiu savo vyrą. Koks nuostabus pareiškimas!! Aš niekada netikėjau, todėl jis kalbėjo su manimi ir pasakė man viską, ką turiu padaryti. Tada kitą savaitę, labai keista, mano vyras, kuris man neskambino pastaruosius 7 mėnesius, man paskambino ir pranešė, kad grįš. Taip nuostabu!! Taip jis grįžo tą pačią dieną su daugybe meilės ir džiaugsmo ir atsiprašė už savo klaidą ir skausmą, kurį sukėlė man ir mano vaikams. Tada nuo tos dienos mūsų santykiai buvo stipresni nei anksčiau, padedant kunigui. Taigi, aš jums patarsiu, jei turite kokių nors problemų, susisiekite su daktaru Ibinoba, suteikiu 100% garantiją, kad jis jums padės. WhatsApp: +2348085240869, El. paštas: dromionoba12@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 16. Noriu pasidalinti savo nuostabia patirtimi su daktaru Ilekhojie. Mano vyras 5 metus mane apgaudinėjo ir aš susidūriau su juo, dėl ko kilo muštynės, dėl kurių jis paprašė skyrybų. Aš verkiau ir iškart susirgau. Kai internete ieškojau atsitiktinių istorijų apie žmones, kurių situacija panaši į mano, pamačiau kažkieno liudijimą ir kaip daktaras Ilekhojie sudarė taiką tarp porų. Susisiekiau su juo ir jis man paaiškino, kaip įmanoma susitaikyti su vyru ir po kelių dienų jis atšauks skyrybas, kurių aš norėjau. Padariau viską, ko jis prašė, ir lygiai po trijų naktų po darbo mano vyras paskambino atsiprašyti už sukčiavimą ir paprašė grįžti namo su tiek daug pažadų. Dėkoju už jūsų pagalbą, daktare, jūs tikrai esate palaima. Jei esate tokioje pačioje situacijoje, kaip ir aš, susisiekite su gydytoju Ilekhojie ir paprašykite pagalbos. El. paštas: gethelp05@gmail.com arba skambinkite / Whatsapp +2348147400259

  AtsakytiPanaikinti
 17. PRIVALOMA PERSKAITYTI DĖKINIMO ĮRAŠAS.
  Mano vardas Florence Hooper, esu gero daktaro Ogundele darbo ir sąžiningumo liudininkas. Jei jums reikia pagalbos susigrąžinti savo meilužį, atkurti nutrūkusius santykius? Susisiekite su gydytoju Ogundele. Šis žmogus yra sąžiningas ir galingas. Jo „WhatsApp“ pokalbis, „Viber“ pokalbis arba telegrama: +27638836445. Galite jam padėkoti ir už mane, šis vyras atnešė ramybę mano santuokoje ir jo burtai nekenksmingi.

  AtsakytiPanaikinti
 18. Silvija Pridotkienė2023 m. kovo 13 d. 14:23

  laba diena visiems. Man buvo labai sunku, kai mano vaikinas paliko mane dėl kitos moters. Aš buvau emociškai sužlugdytas ir nežinojau, ką daryti, kad jį susigrąžinčiau. Mėnesius išgyvenau bėdą ir visur ieškojau pagalbos, kol sužinojau apie DR ISIKOLO. Susisiekiau su juo ir paaiškinau savo problemas. Jis norėjo man padėti ir paraginti laikytis procedūrų, kad galėtų atkurti meilę tarp manęs ir mano vyro ir taip pat užtikrinti, kad mes abu vėl sugrįžtume vienas į kitą. Aš įvykdžiau visus reikalavimus ir jis atliko savo darbą. Po 48 valandų gavau žinutę iš savo vaikino, prašydama pasimatymo, kad galėtume išmesti daiktus. Dabar mes vėl kartu ir viskas dėka DR ISIKOLO. Jis taip pat gali jums padėti, jei esate pasirengęs tikėti ir išlikti viltingas. Tiesiog parašykite jam el. paštu: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite naudoti WhatsApp telefonu +2348133261196.

  AtsakytiPanaikinti
 19. Radau dieviškąjį pagalbininką, kuris yra labai tikras, sąžiningas ir daro tai, ką sako darys, prireikė kelių dienų, kol mano burtai išaiškėjo, o rezultatai nuostabūs... telaimina jus ir, kad Dievas jus saugo ir gerai . Su daktaro Ilekhojie pagalba susigrąžinau savo buvusįjį. Visą gyvenimą nesu matęs nieko panašaus, jaučiuosi labai laimingas ir patenkintas, priėmiau teisingą sprendimą. Tai taip tikra ir galinga!! Whatsapp jam tiesiogiai +2348147400259). Jei nori besąlyginės meilės, turi visiškai save atiduoti. Meilė yra įsipareigojimas, o ne jausmas. Žinokite skirtumą. Santykiams reikia rimto įsipareigojimo, kurio dauguma neturi. Santuoka yra dar sunkesnė ir dauguma jų nesugeba susidoroti su įsipareigojimais būti ištikimam, ištikimam, atsidavusiam savo sutuoktiniui ir gyvenimui kartu, nes tai yra jūsų prioritetas ir niekas kitas nesvarbu. Susisiekite su daktaru Ilekhojie ir raskite savo santuokos ar santykių problemų sprendimus El. paštas: gethelp05@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 20. Mano vardas Goda Gediminas. Aš išgyvenau sunkius laikus su skirtingais vyrais, atradęs tikrąją meilę ir nuoširdų priėmimą, kol sutikau savo vyrą, kuris atėjo į mano gyvenimą ir mylėjo mane žodžiais. Mes gyvenome kartu 2 metus ir buvome laimingi, kol kilo per daug ginčų ir išsiskyrėme. Maniau, kad galėčiau judėti toliau, bet supratau, kad esu jį labai įsimylėjęs ir man reikalingas su juo amžinai. Neturėjau kitos išeities, kaip tik ieškoti pagalbos, todėl susisiekiau su daktaru Isikolo, žinodamas, kaip jis galėjo padėti kitiems. Jis skyrė man savo dėmesį ir padarė viską, kad mus vėl sutaikytų, o po 48 valandų rezultatas pasireiškė, jis grįžo pas mane ir mes vėl susitarėme. Dabar meilė ir laimė sugrįžo ir galiu pasakyti tik tiek, kad tikrai vertinu daktarą Isikolo už tai, kad jis nesavanaudiškai padėjo man ir kitiems. Jo el. pašto adresas: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite naudoti WhatsApp telefonu +2348133261196.

  AtsakytiPanaikinti
 21. Mano 2 metų vaikinas su manimi išsiskyrė praėjusią savaitę. Aš nevalgiau ir su niekuo nesikalbėjau, daug verkiau, buvau tokia prislėgta ir streso, kad dėl visų streso ir depresijos atsidūriau ligoninėje. Vieną dieną, kai internete ieškojau meilės patarimų, nes aš giliai jį myliu ir rūpinuosi ir noriu, kad mes vėl būtume kartu kaip pora. Radau galingą vyrą, vadinamą Ilekhojie, kad jis išsprendė tiek daug santykių problemų ... Taigi, aš susisiekiau su juo ir paaiškinau jam viską, tada dr. Ilekhojie man pasakė, kad jis grįš pas mane per 48 valandas po to, kai jis padės man susitaikyti. Tai puikiai veikė, kaip jis pažadėjo, ir Davidas atgaivino ir pradėjo prašyti manęs priimti jį atgal. Dabar esu tokia laiminga, kad dr. Ilekhojie padarė, kaip pažadėjo. Kreipkitės į dr. Ilekhojie kaip 100% garantuotą ir veiksmingą. Siųskite jam el. Laišką el. Paštu (gethelp05@gmail.com Whatsapp +2348147400259

  AtsakytiPanaikinti
 22. Apsilankykite Dr Isikolo svetainėje ir skaitykite daugiau apie jo nuostabius dvasinius ir meilės burtų darbus (https://isikolotemple.com)
  Sveiki visi. Mano Brigita Lukjancukas Stan Esu čia, kad padėkočiau šauniam daktarui Isikolo už mano vedybinių problemų sprendimą. Mano santuoka žlugo dėl nesibaigiančių problemų ir sunkumų, kuriuos turėjau su vyru. Jis išėjo neatsigręžęs, o aš tiek mėnesių buvau viena. Jo šeima įsikišo ir vis tiek niekas nepasikeitė. Buvau sužlugdytas emociškai ir praradau viltį vėl susirasti meilę, nes jis buvo viskas žmoguje, kurio aš kada nors norėjau. Kaip ir daugelis žmonių, aš sužinojau apie DR ISIKOLO, kai pradėjau ieškoti pagalbos. Mes ilgai aptarėme mano problemas ir jis patikino, kad rasiu reikalingą sprendimą. Neturėjau kito pasirinkimo, kaip tik laikytis jo procedūrų ir jis nieko nevilkino. Jis užmezgė meilės susijungimo ryšį man ir mano vyrui, o meilė ir laimė, kuria dalijomės, buvo atkurta ir jis pasiekė mane tiksliai po 48 valandų, kaip pažadėjo DR ISIKOLO. Jis tikrai nuostabus pagalbininkas ir yra patikimas. Jei turite kokių nors problemų, tiesiog parašykite jam per WhatsApp +2348133261196 arba el. paštu: isikolosolutionhome@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 23. Mano vardas Regina Jonas...Aš ką tik sugrąžinau savo vyrą per tikros meilės burtų raitytoją dr ibinoba... taip pat galite susisiekti su šiuo burtininku ir sutvarkyti jūsų santykius. Čia yra jo kontaktas, WhatsApp jam adresu: +2348085240869, El. paštas: dromionoba12@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 24. Meilė išlieka nuostabi, kai esate su savo sielos draugu, o laimė jums abiem garantuota. DR ISIKOLO privertė mane suprasti, kad tu gali susigrąžinti tai, kas tau daro gyvenimą gražų, kai praradau viltį susigrąžinti savo vyrą ir jis grąžino jį man. Mes turėjome sudėtingus santykius ir visą laiką kovojome, o jo širdis buvo sudaužyta, o aš buvau apgailėtinas. DR ISIKOLO pateko į nuotrauką po kelių bandymų jį susigrąžinti ir nepavyko. Jis atkūrė meilę ir ryšį tarp manęs ir mano vyro, o po 48 valandų mes turėjome pasimatymą ir viską aptarėme, o dabar planuojame susituokti ir gyventi laimingai kartu amžinai. Žodžiai negali išreikšti mano dėkingumo DR ISIKOLO ir visiems, kurie apie jį gerai kalbėjo, niekada apie jį nemelavo, nes jis tikrai yra patikimas. Susisiekite su juo šiandien ir leiskite jam padėti ir jums. paštu: (isikolosolutionhome@gmail.com) arba rašykite jam per WhatsApp: +234-8133261196

  AtsakytiPanaikinti
 25. Sveiki visi, mano vardas Rusnė Lubienė. Taip pat esu čia, kad padėkočiau daktarui Isikolui, kurį Dievas panaudojo sugniuždyti mano padėtį ir sugrąžinti džiaugsmą bei laimę mano namuose. Aš praradau savo vyrą dėl moters užsienyje, kai jis išvyko dirbti į tą patį regioną, kuriame ji gyvena. Niekada nežinojau visko, kas nutiko, kol mano draugas man neatsiuntė abiejų kartu nuotraukų ir po to supratau, kad tai buvo priežastis, kodėl mano vyras atšalo ir paliko mane. Mano vyras buvo užhipnotizuotas ir valdomas, ir aš viską žinojau, kai susisiekiau su gydytoju Isikolo, kai ieškojau pagalbos ir neradau. Jis patikino mane sugrįžęs ir atgavęs mūsų meilę bei laimę, ką jis padarė, o rezultatas pradėjo reikštis po 48 valandų. Dabar aš grįžau savo vyrą ir negaliu pakankamai padėkoti daktarui Isikolo už jo sąžiningumą ir palaikymą. Tiesiog atsiųskite jam žinutę per WhatsApp +2348133261196 arba el. laišką adresu isikolosolutionhome@gmail.com, jei jums reikia pagalbos.

  AtsakytiPanaikinti
 26. AŠ GRĄŽINAU SAVO VAIKINĄ, PADĖDAMAS DR ISIKOLO, apsilankykite jo svetainėje: (https://isikolotemple.com)
  Mano vardas Nirelė Žiuraitytė ir esu čia tam, kad padėkočiau DR ISIKOLO už jo pagalbą saugant mano santykius. Mano vaikinas mane paliko, nes aš buvau greitas susižavėjęs ir kelis kartus su juo kovojau dėl nesaugumo, kai matydavau, kaip jis vis artėja prie bet kurios kitos moters. Neradau geresnio būdo, kaip priversti jį sugrįžti pas mane, o DR ISIKOLO man padėjo. Kai susisiekiau su juo, jis papasakojo viską, ką reikia žinoti apie tai, kaip bus atkurta meilė ir ryšys tarp manęs ir mano vyro. Aš įvykdžiau ir jis atliko darbą nedvejodamas ir tik po 48 valandų man paskambino mano vaikinas. Esu laiminga ir pilna gyvybės dėl DR ISIKOLO gerumo. Raginu visus, turinčius problemų, susisiekti su juo dabar ir jis tikrai jums padės. paštas: isikolosolutionhome@gmail.com arba jei pageidaujate WhatsApp teksto: +234-8133261196

  AtsakytiPanaikinti
 27. Ramunė Kaškevičiūtė2023 m. kovo 21 d. 10:19

  Mano vyras paliko mane ir mano sūnų ir niekada negrįžo, kol neįsikišo gydytojas ISIKOLO. Mano istorija niekuo nesiskiria nuo kitų, kurie skyrė laiko pasidalinti informacija apie jį pasauliui. Turėjau santuokinių problemų su vyru, dėl kurių jis mane paliko ir išvyko į kitą miestą. Kažkuriuo metu buvau prislėgtas ir gavau pagalbos iš niekur, kol nesusisiekiau su daktaru Isikolo, kuris man padėjo. Jis atkūrė meilę ir ryšį tarp manęs ir mano partnerio, ir aš jį susigrąžinau po 2 dienų, kaip jis pažadėjo. Kaip ir visi kiti apie jį kalbantys, aš esu čia, kad papasakočiau apie jį gera ir padėkočiau jam už tai, kad dar kartą suteikė džiaugsmo mano gyvenimui. Jis nenuvils, jei pabandysite ir jums padėti. Tiesiog rašykite jam per WhatsApp: +2348133261196 arba el. laišką adresu isikolosolutionhome@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 28. Esu pilnas džiaugsmo, galėdamas čia pasidalinti šiuo liudijimu. Gavau nuostabų liudijimą apie tai, kaip DR WALE padėjo šiai moteriai išsaugoti santuoką ir padėjo jai grįžti į darbą, kur jos viršininkas planavo ją atleisti. Tačiau, kaip ji sakė, padedant DR WALE, jai viskas grįžo į savo vėžes. Perskaičiusi jos liudijimą, susisiekiau su DR WALE, nes turėjau rimtų ginčų su savo vyru, kuris ketino nutraukti mūsų dešimties metų santuoką. Kai pasakiau DR WALE'ui, kas vyksta mano santuokoje, jis man pasakė, kad mano santuokoje viskas bus gerai, ir aš juo tikėjau. Taigi jis užkeikdavo mane ir štai mano vyras vėl pradėjo su manimi elgtis gerai. Džiaugiuosi, kad gavau šį liudijimą, nes tai padėjo man rasti ramybę ir ramybės savo santuokoje. Taip pat galite susisiekti su DR WALE jo WhatsApp / Viber +2347054019402 ARBA drwalespellhome@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 29. Buvau ties santuokos praradimo slenksčiu, kai įsikišo daktarė Ilekhojie. Mano vyras pateikė prašymą dėl skyrybų po nesibaigiančio ginčo ir emocinės prievartos, kurią abu patyrėme dėl nesusipratimų. Išėjo iš namų ir atsisakė grįžti. Ieškojau tikro sprendimo, žinodama, kad nenoriu dar kartą kentėti dėl skyrybų bylų ir 12 metų vyro netekties. Aš laikiausi jo susitaikymo procedūrų, kurios buvo labai lengvos. Meilė ir ryšys tarp manęs ir mano partnerio buvo atkurtas ir jis grįžo ir paprašė atšaukti skyrybas. Viskas dėl to, kad daktaras Ilekhojie yra sąžiningas ir skaidrus, padėdamas žmonėms, o jūs taip pat tai skaitydami galite rasti sprendimą, kurio ieškote savo santuokoje ar santykiuose. kreipkitės pagalbos į jį dabar. Čia jo kontaktas. WhatsApp: +2348147400259 El. paštas: gethelp05@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 30. Kaip ir daugelis kitų žmonių, nuoširdžiai dėkoju daktarui Isikolo už pagalbą ir mano problemų sprendimą. Buvau apakęs pavydo ir nesaugumo ir tai sukėlė chaosą mano santykiuose su sužadėtiniu, jis negalėjo atsispirti mano bėdoms ir paliko mane. Po to, kai jis supratau, kad per toli nuėjau su viskuo, ką jam blogai padariau, tik todėl, kad jis persikėlė į kitą miestą, ir aš praradau visas galimybes bandyti jį pasiekti ir atsiprašyti. Šiuo metu žinojau, kad man reikia pagalbos, kad jį susigrąžinčiau, todėl turėjau susisiekti su gydytoju Isikolo. Jis rodė didelį susirūpinimą, aš jam viską papasakojau ir sutikau, kad esu kaltas, o jis patikino, kad susigrąžinsiu jį ir sugrąžinsiu meilę bei laimę, kuria dalijomės, ką jis padarė. Kaip ir buvo žadėta, po 48 valandų Jessie man paskambino ir aš atsiprašiau už viską, o jis mane pakvietė, kad galėtume susitarti ir vėl būti kartu. Dėkoju daktarui Isikolo už viską ir nuoširdumą padedant žmonėms. Tiesiog rašykite jam per WhatsApp +2348133261196 arba el. laišką adresu (isikolosolutionhome@gmail.com)

  AtsakytiPanaikinti